IC 19 Verona

Guarino da VR Classe 5C Ins. Scarpi

Attività 001

Attività 002

___________________________________

Guarino da VR Classe 2D Ins. Scarpi

Attività 001

Attività 002

Attività 003

___________________________________

Guarino da VR Classe 3C Ins. Balbo

 
____________________________________
 
 Guarino da VR 4C Ins Balbo
 
 
_____________________________________
 
Guarino da VR Classe 2D Ins. Cantone
 
 
Guarino da Vr Classe 2C Ins. Cantone
 
 
 
____________________________________
 
Guarino da VR Classe 5A Ins. Renda
 
 
 
 
 
 
___________________________________
 
Rodari Classe ? Ins. Zenari
 
 
____________________________________
 
Guarino da Vr Classe 2A Ins. Di Bartolo
 
 
 
__________________________________
 
 
Guarino da Vr Classe 5B Ins. Lorenzola
 
 
 
______________________________________
 
Guarino da Vr Classe 4B Ins. Lorenzola
 
 
_______________________________________
 
Rodari Classe 3A Ins. D'Ambrosio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________
 
Rodari 5B per bambina straniera
 
 
________________________________________
 
Guarino da VR  Classe 1D Isn. Bonavigo